Back to All Events

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Polymeren port 10

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v. kasseren
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 5 stk.
a. På valg er:
Søren Isaksen – ønsker ikke genvalg
Tommy Rytter – ønsker ikke genvalg
Peter Rasmussen – ønsker ikke genvalg
Lars Kristensen – ønsker genvalg
Malene Berthelsen – ønsker genvalg
Tilbage er:
Anne Bejlegård List
Dorrit Iversen
Susanne Berner
Kenneth Axelgaard
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Earlier Event: March 26
Game of Thrones
Later Event: May 11
Bagagerumsmarked