Formandsskifte i foreningen Polymeren

Da jeg i stigende grad har svært ved at få tiden til at slå til med min opgave som formand for foreningen, Polymeren, kombineret med et krævende job, har jeg ønsket at slippe rollen som formand for foreningen Polymeren. Det har i den forbindelse været naturligt at overdrage formandsposten til bestyrelsesmedlem Anne Bejlegaard, som i forvejen er meget engageret i hverdagen på Polymeren. Jeg fortsætter som bestyrelsesmedlem i foreningen Polymeren og vil se frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde

Mvh.
Lars Kristensen